​​​​​​"A picture is worth a thousand words​​"E​

Post

Apr 25
Investor
I sin senaste kvartalsrapport redovisade Investor substansvärdet inklusive marknadsvärdering av de onoterade tillgångarna.

Jag har nu kompletterat analysen med denna information.

 

Feb 16
Årets första utdelning

Idag kom årets första utdelning. AstraZenica, som delar ut två ggr per år, avskilde första raten 16.57 kronor per aktie.

Detta innebar ett kassatillskott om 855 Mkr för Investor. Modellmässigt minskas nettolåneskulden med motsvarande belopp.​

Jan 25
Latour
Du har väl läst Richard Bråses intressanta artikel om Latour?
Om inte klicka här:

 
Sedan några dagar ingår Latour i vår uppföljning. Lator går som tåget idag, kolla dagsfärsk analys här:


Jan 16
Substansvärdesanalys i realtid
Nu finns substansanalysen i realtid eller snarare i "nästan realtid". ​

Kurserna ligger i "molnet". Molnet uppdateras var femte minut. Detta betyder att om  du öppnar eller "refreshar" sidan omedelbart efter en sådan uppdatering får du i princip kurserna i realtid.
 
I praktiken kan fördröjningen således bli mellan några sekunder och upp till 5 minuter.
Länk till realtidsinformationen finns längst ned på menyn här på vänster sida.

Jan 06
Bokslut 2016

Vanligtvis brukar Industrivärden vara först ut men i år kommer Investor före.​

Industrivärden 8 februari

Investor 31 januari

Lundbergs 23 februari

Melker Schörling 21 februari​

Jan 06
Pressmeddelande från Industrivärden

Substansvärdet per den 31 december 2016
"Den 31 december 2016 var substansvärdet 192 kronor per aktie motsvarande 190 kronor per aktie efter full konvertering av utestående konvertibellån om 5.252 Mkr och 31 miljoner tillkommande C-aktier. 

Sista stängningskurs den 30 december 2016 var 180,20 kronor för A-aktien och 169,80 kronor för C-aktien. "
Bokslutsrapporten kommer den 9 februari.

Jan 01
Melker Schörling tillbaka på ruta 1
Melker Scörling hade kraftiga uppgångar i både portfölj och egen aktie per den 30 septemper. Dessa uppgångar raderades helt ut under sista kvartalet.

 
Melk Price.png
 
Substanspremien som vid årets början var strax under 10 procent är nu, efter att under kvartalet peakat på 15 procent, åter under 10 procent.
MELK Premie.png

Dec 22
Investors substansvärde

Efter veckans händelser kan vi konstatera att Investor gjort en kraftig reavinst i samband med EQTs försäljning av BSN. Dessutom har vi genom denna affär fått en indikation om ett stort dolt värde i Mölnlycke Health Care.

Observera att ingenting av detta har diskonterats i analysen på denna sajt.

Vi får vänta och se vad Investor säger i sin nästa rapport! ​

Dec 22
En sak är man dock överens om ...

EQT fick mycket bra betalt!

​Man köpte för 1,8 miljarder 2012 och sålde för 2,7 miljarder Euro. En ökning med 50 procent motsvarande en tillväxt på 14 procent per annum.

Dec 22
Dagens Industri har en helt annan uppfattning

SCA:s 27-miljarderförvärv av medicinteknikbolaget BSN ger bolagets framgångsrika inkontinensaffär en kompis. Det är strategiskt rätt, priset är inte så högt som dets verkar och mer hälsovårdsstämpel borde höja aktiens värdering. ​

Läs hela artikeln här: Strategisk rivstart .pdf

1 - 10Next