​​​​​​"A picture is worth a thousand words​​"E​

Skip Navigation LinksOm-Investmentbolagen

​​Investment​bolagen.se är en website där man kan följa de större investmentbolagens utveckling på Stockholmsbörsen.

Vem driver sajten?

Sajten utvecklas och underhålls ​av en sedan länge pensionerad företagsekonom vars stora intresse är finansiell analys. Han driver sajten som hobby och den är således icke-komersiell och fri från annonser.​
 

Vilka bol​​ag analyseras på Investmentbolagen.se?​

​För närvarande ingår Industrivärden​, Investor​, Lundbergs​ och Melke​r Schörling​ varav Investor är det avgjort största bolaget.​​

Market Cap2.png 

Hur går det för bolagen mellan kvartalsrapporterna​?

Investmenbolagen själva lämnar en mycket begränsad vägledning. Det kan komma en avklädd siffra som visar substansvärdet per aktie ett par gånger under kvartalet men​​ det är allt.

På nätet hittar man heller inte mycket. Det kommer någon analys från affärstidnin​garna ​emellanåt men det finns ingen systematisk uppföljning.

​​​Investmentbolagen.​se ​vill ändra på detta. Här kommer utvecklingen av substansvärden och​ substansrabatter att hållas löpande uppdaterade. Bolagens aktieinnehav respektive börsvärde analyseras och redovisas i välstrukturerade tabeller. Tabellerna kompletteras med talande grafik enligt devisen "en bild säger mer än tusen ord".

​​​För närvarande är fyra av de större investmentbolagen på Stockholmsbörsen under vår bevakning.

Innehavs- och skuldstrukturen per 2015-12-31 hade följande sammansättning.​

Structure2.pngInvestors innehav på "andra börser" består av investeringen i Nasdaq och ​​investeringen i Wärtsilä på Helsingforsbörsen.​

 Precisionen i estimaten för de bolag med hög andel noterade innehav blir av naturliga skäl bättre än för de bolag med ​lägre och därmed s​​törre andel onoterade tillgångar. ​Här bör noteras att eventuella förändringar i innehaven mellan rapporttillfällena endast kommer med i analysen i den mån de har publicerats.
 

Indust​​​rivärden är ti​digt ute med sin kvartalsrapportering och kommer vanligtvis ut redan inom en vecka efter bokslutsdatum. Övriga bolag kommer mycket senare och det finns således ett stort tidsgap att fylla när det gäller information om utvecklingen av aktieinnehav och börsvärden mellan kvartalsrapporterna.​

​​​​​​Investor och Lundbergs måste naturligtvis vänta på boksluten från sina onoterade innehav ​​men Melker Schörling borde kunna vara minst lika s​nabb som Industrivärden. Sedan en tid tillbaka rapporterar dock Melker Schörling sitt substansvärde dagligen. Melker Shörling använder dagens sista köpkurs medan vi genomgående använder senast betalt.

 
Fortsättningsvis kommer analyserna att uppdateras dagligen varje börsdag.
 
Har du frågor eller synpunkter använd detta kontaktformulär​!
 
Materialet på denna webbplats får användas fritt förutsatt att källan, investmentbolagen.se​, anges.​